#Stichting met elkaar #Westzaan


Stichting ‘Met Elkaar’ faciliteert een sociaal-maatschappelijk kook-activiteiten centrum voor mensen met een lichamelijk beperking, langdurig zieken die in een rolstoel zitten of bed liggen en andere die door hun lichamelijke beperking niet alleen kunnen of willen koken/eten. Uiteraard zijn ook vrienden, collega’s, partners en begeleiders welkom.

Samenvatting van het Plan:
Het ontwikkelen van een laagdrempelig sociaal maatschappelijk kookactiviteiten centrum waar lichamelijk gehandicapten en andere geïnteresseerden “Met Elkaar” onder leiding van een gediplomeerde kok een gezamenlijke lunch of diner kunnen (leren) bereiden. Men kan meekijken, ruiken voelen en proeven, waarna de maaltijd “Met Elkaar” wordt genuttigd. De ruimte waarin dit dient plaats te vinden is multifunctioneel en rolstoel praktisch ingericht. De beoogde sfeer is fris, huiselijk en verre van een (zorg-)instelling sfeer. Men moet het ‘uitgaans-‘ gevoel krijgen, teneinde echt even uit de gebruikelijke (zorg-) sfeer te zijn.

Doel
“Met Elkaar” wil het accent leggen op het overdag samenbrengen van (eenzame) lichamelijk gehandicapten, jongeren en ouderen alleengaande en allen die niet alleen willen of kunnen koken door hun beperking.
Het met elkaar koken/eten maakt dat ruiken, beleven, proeven, horen, praten en genieten tot sociale verbroedering leidt. Dus ook voor mensen die zelf niet(s) actief kunnen deelnemen aan de kookactiviteit door hun beperkingen;
Aanwezig zijn in het kookactiviteiten centrum moet een ware uitgaansbelevenis worden;
Bij “Met Elkaar” kan men zowel actief als passief met andere bezoekers leren koken en meekijken, waarna gezamenlijk in een gemoedelijke sfeer de bereide maaltijden worden gegeten.

Doelgroep
“Met Elkaar” bied aangepaste en sfeervollen ontmoetingsplek met als doel alle lagen van de bevolking met een lichamelijk handicap, ongeacht gradatie van de handicap, geloof, dieet leeftijd en achtergrond.  
Elkaar ontmoeten, samen koken, met als doel vervolgens de bereide gerechten “Met Elkaar” te nuttigen is gezellig, lekker en bijzonder. Samen koken en eten verbroederd iedereen.
Het al dan niet spontaan ontstaan van sociale gezelschappen, sociale hulpvaardigheid, onderlinge aanspraak, gezellige conversaties en gemoedelijke saamhorigheid is een missie van Stichting Met Elkaar, koken, eten en daten.